Petak, 06 Srpanj 2018 07:49

UPITNIK ZA RODITELJE

Plivački klub Osijek Žito planira prijavu projekta na Poziv za bespovratna sredstva „Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti, te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport“.  Za potrebe navedene prijave provodi se ovaj upitnik kako bi dobili informacije o ciljnoj skupini koja je prihvatljiva u okviru navedenog Poziva za bespovratna sredstva i neće se koristiti u druge svrhe. Opći cilj Poziva je povećati uključenost djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti i/ili osoba s invaliditetom u zajednicu kroz šport.

Molim zainteresirane roditelje čija su djeca u ciljnoj skupini da popune upitnik u privitku, te čim prije pošalju na mail Kluba ili predaju trenerima svoje grupe kako bismo mogli na vrijeme predati prijavu.

Hvala!