Petak, 13 Ožujak 2020 08:00

HPS - Lista uspješnosti klubova u 2019. godini

Svake kalendarske godine Hrvatski plivački savez prati cjelokupan rad plivačkih klubova i prema posebnim kriterijima vodi rang listu uspješnosti klubova.

Rang lista se vodi posebno u muškoj i posebno u ženskoj konkurenciji, a vrednuju se nastupi na državnim prvenstvima, broj registriranih članova, nastupi u reprezentaciji, organizacija službenih plivačkih natjecanja.

PK Osijek Žito u muškoj konkurenciji zauzima 13. mjesto, a u ženskoj konkurenciji 15. mjesto prema listi uspješnosti klubova Hrvatske u 2019. godinu.

Bravo!

 

U prilogu se nalazi lista uspješnosti klubova u 2019. godini